Regulamin

Regulamin Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej – Uchwała nr 12/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej oraz tekstu jednolitego Regulaminu – obowiązuje od 01.10.2024 r.

Regulamin Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej – Uchwała nr 64/2023 z dnia 26 września 2023 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej oraz tekstu jednolitego Regulaminu – obowiązuje do 30.09.2024 r.

Regulamin Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej – Uchwała nr 15/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej oraz tekstu jednolitego Regulaminu

Regulamin Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej – Uchwała nr 10/2022 z dnia 31 marca 2022 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej oraz tekstu jednolitego Regulaminu

Regulamin Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej – Uchwała nr 72/2021 z dnia 27 maja 2021 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej oraz tekstu jednolitego Regulaminu

Regulamin Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej – Uchwała nr 375/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu Szkoły Doktorskiej oraz tekstu jednolitego Regulaminu

Regulamin Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej – Uchwała nr 311/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zmiany uchwały nr 289/2019 z dnia 28 maja 2019 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie Regulaminu Szkoły Doktorskiej oraz wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Szkoły Doktorskiej

Regulamin Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej – Uchwała nr 289/2019 z dnia 28 maja 2019 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie Regulaminu Szkoły Doktorskiej

Podziel się