Stypendia

Rozwijamy sieć wsparcia stypendialnego z dwoma rodzajami stypendiów, o które mogą ubiegać się doktoranci spełniający warunki Regulaminu Nawa Ster. Oceniane będą m.in. osiągnięcia międzynarodowe (konferencje, publikacje, projekty, warsztaty). Stypendium to ma działać jako system motywacyjny.

Ogłoszenie konkursu w sprawie stypendiów Nawa Ster

Wyniki

Podziel się