Współpraca międzynarodowa

Aby zwiększyć współpracę między zagranicznymi szkołami doktorskimi, planujemy wspierać aplikowanie do różnych międzynarodowych programów studiów doktoranckich, np. Akcji Marii Curie Skłodowskiej, EIT Doctoral Schools, Initial Training Network, European Joint Doctorates oraz European Universities Initiative.

Podziel się