Mobilność

Celem realizacji Zadania 3 -Wsparcie międzynarodowej mobilności dla najlepszych polskich i zagranicznych doktorantów kształcących się szkole doktorskiej, jest internacjonalizacja Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w tym zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów oraz wzrost liczby projektów doktorskich realizowanych we współpracy międzynarodowej.

Zarządzenie nr 51/2022 z dnia 23 maja 2022 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie Regulaminu dofinansowania zagranicznych wyjazdów naukowych w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „STER − Umiędzynarodowienie szkół doktorskich” w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Podziel się