Warsztaty

Planujemy zorganizowanie międzynarodowego panelu warsztatów naukowych i umiejętności miękkich w języku angielskim z certyfikatami uczestnictwa. Aby wzbudzić zainteresowanie wielonarodowego środowiska, szkoła będzie zapraszać światowej klasy naukowców z zagranicy na każdy warsztat naukowy.
Rejestracja będzie bezpłatna dla doktorantów z zagranicy i pracowników naukowych oraz dla studentów UMŁ.
Termin warsztatów będzie powiązany z coroczną ewaluacją doktorantów w celu zwiększenia procesu rozpowszechniania badań doktoranckich na miejscu (wszyscy uczestnicy warsztatów będą mogli uczestniczyć w corocznej ewaluacji i usłyszeć o badaniach doktoranckich, zadawać pytania).
Warsztaty „Bezpieczeństwo i wyzwania w obszarze badań po COVID” w 2022 roku obejmą takie obszary naukowe jak diagnostyka, zdrowie publiczne, badania podstawowe i opieka nad pacjentem w obszarze chorób zakaźnych.
Zaproszeni zostaną naukowcy reprezentujący Łódzkie Akademickie Centrum Wirusologii oraz partnerzy ich międzynarodowych projektów badawczych. Warsztaty 2023 będą oparte na sztandarowym obszarze badawczym UMŁ „Zdrowe starzenie się” z udziałem najwybitniejszych przedstawicieli z zagranicy. „Warsztaty biostatystyczne” w 2024 roku będą poświęcone zagadnieniom statystyki medycznej, informatyki zdrowotnej oraz wykorzystaniu big data w badaniach. W miarę możliwości miejscami warsztatów będą ONCOLAB i MOLecoLAB.
W 2024 roku planujemy stworzyć Międzynarodową Szkołę Letnią skupiającą doktorantów i ich zagranicznych rówieśników. Tematyka szkolenia będzie oparta na wprowadzeniu doktorantów w model Trójkąta Wiedzy w Naukach o Zdrowiu. Łącząc naukowców z możliwościami prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej i rozwoju start-upów, chcemy ułatwić im wejście na rynek pracy po ukończeniu kształcenia w szkole doktorskiej i wzmocnić  ich konkurencyjność.

Podziel się