Szkoła letnia

Szkoła letnia “How to influence scientific outcomes with innovations”

Planowany termin realizacji: 9-12 Lipca 2024 | Miejsce: Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi + online (zajęcia wprowadzające)

 

Opis kursu:

W świecie szybko rozwijającej się nauki sukces odnoszą ci, którzy rozumieją jak skutecznie wykorzystać różne innowacje. Przełomowe rozwiązania i innowacyjne podejście do problemu często zapewniają szybszy rozwój niż programy edukacyjne. Tylko nieliczni posiadają wiedzę na temat skutecznego integrowania innowacyjnych praktyk w swoje przedsięwzięcia badawcze. 

Szkoła Letnia dla doktorantów to wyspecjalizowany i intensywny program zaprojektowany w celu zapewnienia zaawansowanego kształcenia. Skoncentrowany na obszarze, w którym opieka zdrowotna spotyka się z innowacją. Główny nacisk programu kładzie się na to, jak innowacyjne technologie, metodyka i właściwe podejście wpływa na wyniki opieki zdrowotnej – ze szczególnym uwzględnieniem badań i praktycznych zastosowań. 

Kurs ma na celu wypracowanie indywidualnych poglądów na temat zastosowania różnych innowacji podczas pracy klinicznej oraz podejścia pozwalającego na rozwiązanie problemów.  
Poprzez wykłady, dyskusje przypadków i warsztaty, doktoranci nauczą się, jak skutecznie uwzględniać innowacje w rozwoju swojej kariery. 

Głównym celem Szkoły Letniej jest wyposażenie doktorantów w odpowiednie narzędzia i umiejętności, które pozwolą na wniesienie znaczącego wkładu do nieustannie zmieniającego się środowiska opieki zdrowotnej. 

Cele kursu:

  • Zrozumienie podstawowych koncepcji, podejść i praktyk w zakresie innowacji technologicznych w opiece zdrowotnej
  • Zastosowanie podejścia i praktyki do studiów przypadków, sytuacji osobistych lub projektów badawczych
  • Umiejętność prezentowania pomysłów, analiz i wniosków – werbalnie i pisemnie – w sposób logiczny i oparty na dowodach

Kluczowe elementy szkoły letniej

  • Podejście interdyscyplinarne
  • Współpraca badawcza
  • Warsztaty praktyczne
  • Networking

Zasady uczestnictwa i obecności

Szkoła Letnia będzie prowadzona w Łodzi, w nowoczesnych obiektach Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego. Podczas trwania Szkoły Letniej będą Państwo mogli uczestniczyć w wykładach wybitnych wykładowców z zagranicznych instytucji. Obecność wszystkich zapisanych uczestników na zajęciach jest obowiązkowa.

Spotkania przedszkoleniowe będą odbywać się za pośrednictwem aplikacji Teams. Wymagają one aktywnego uczestnictwa, dyskusji i dialogu. 

Uzyskanie oceny

Zaliczenie opiera się na dwóch składowych z uwzględnieniem poniższej wagi: 

  • Pisemna analiza przypadku i samoocena • 30% oceny
  • Obecność i uczestnictwo w zajęciach • 70% oceny

Pisemna analiza przypadku i samoocena
Każdemu uczestnikowi kursu zostanie przydzielone jedno zagadnienie naukowe, które można analizować w grupach, jednak jego opis należy przygotować indywidualnie. Pisemna analiza nie powinna przekraczać jednej strony (maszynopis, czcionka o pojedynczych odstępach, 11 pkt.). Dodatkowo dopuszcza się dodanie  maksymalnie trzech stron przykładów, tabel i rysunków.

Obecność i uczestnictwo w zajęciach
Uczestnicy kursu są zobowiązani do obecności na wszystkich zajęciach,  punktualności i podpisywania list. 

Po zaliczeniu Szkoły Letniej Doktoranci kształcący się w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej otrzymają dodatkowo zaliczenie 15 godzin seminaryjnych. 

Data i harmonogram spotkań

Szkoła Letnia odbędzie się w dniach 09-12 lipca 2024 roku (4 dni). 
Dokładny harmonogram spotkań zostanie podany w późniejszym terminie. 

Jak się zarejestrować?

Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 
Pierwszeństwo w aplikowaniu mają doktoranci studiujący w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej. 

Rejestracja rozpoczyna się  01.02.2024 i trwać będzie do 30.03.2024. 

Aby się zarejestrować, skorzystaj z poniższego linku.
https://forms.office.com/e/j88QuRkYLz

Polityka dostępności

Uniwersytet Medyczny w Łodzi stawia sobie za cel zapewnienie pomocy i dostępu do zajęć dla słuchaczy ze specjalnymi potrzebami lub niepełnosprawnościami. W celu otrzymania wsparcia, prosimy  o wcześniejszy kontakt z pracownikami Centrum Obsługi Doktorantów. Wszelkie pytania prosimy kierować na maila: aleksandra.czekalska@umed.lodz.pl. 

Potrzebujesz więcej informacji?

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Centrum Obsługi Doktorantów:

mgr Aleksandra Czekalska – Kierownik Centrum Obsługi Doktorantów
aleksandra.czekalska@umed.lodz.pl | (42) 272 50 79
+48 785 911 521 (w godzinach pracy COD)

mgr Ada Mikulska – Samodzielny referent ds. obsługi doktorantów
ada.mikulska@umed.lodz.pl | (42) 272 50 80

mgr Karolina Dzięcioł – Samodzielny referent ds. obsługi doktorantów
karolina.dzieciol@umed.lodz.pl | (42) 272 50 84

Podziel się