Rezygnacja z kształcenia w MSD

Szanowni Doktoranci!

Rezygnacja z kształcenia w szkole doktorskiej  to decyzja indywidualna każdego z Was, pokierowana często okolicznościami zawodowymi lub osobistymi.

Jeżeli rozpatrujesz możliwość rezygnacji z kształcenia  zachęcamy  Cię do zapoznania się z najważniejszymi informacjami, które mogą wpłynąć na zmianę twojej decyzji:

 • Zgodnie z Regulaminem MSD w przypadku zaistnienia sporu między doktorantem a promotorem – doktorantowi przysługuje prawo do zwrócenia się do dyrektora Szkoły Doktorskiej o podjęcie mediacji z udziałem co najmniej jednego przedstawiciela samorządu doktorantów.
 • Doktorant może wystąpić do dyrektora Szkoły Doktorskiej z wnioskiem o zmianę promotora lub promotorów albo o wyznaczenie kolejnego promotora lub kolejnych promotorów.
 • W szczególnym, uzasadnionym przypadku, na wspólny wniosek doktoranta i promotora lub promotorów, dyrektor Szkoły Doktorskiej może udzielić zgody na aktualizację indywidualnego planu badawczego.

 

Jeśli jednak Twoja decyzja o rezygnacji z kształcenia w szkole doktorskiej została już podjęta, poniżej odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania:

 1.  Jak formalnie złożyć rezygnację? Jak przebiega ten proces?
  Złóż w Centrum Obsługi Doktorantów oświadczenie o rezygnacji z kształcenia ,  skierowane do Dyrektora szkoły doktorskiej (formularz dostępny w plikach do pobrania). W konsekwencji zostanie wszczęta procedura skreślenia z listy doktorantów. Decyzję o skreśleniu otrzymasz listem poleconym. (Upewnij się, że COD dysponuje Twoim aktualnym adresem korespondencyjnym.)
 2. Czy muszę zwrócić legitymację doktorancką?
  Tak. Legitymację należy zwrócić podczas składania oświadczenia o rezygnacji.
 3. Czy muszę zwracać pobrane stypendium?
  Nie, pobrane stypendium nie podlega zwrotowi.
 4. Czy mogę ponownie rekrutować się do Szkoły Doktorskiej? Co w tym przypadku ze stypendium?
  Oczywiście możesz rekrutować się do szkoły doktorskiej. Pamiętaj jednak, że będziesz musiał wziąć udział w procesie rekrutacyjnym.

Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat.  Oznacza to, że doktorantowi kształcącemu się w nowej szkole doktorskiej przysługuje liczba stypendiów pomniejszona o liczbę stypendiów, które otrzymał w poprzedniej szkole doktorskiej.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości i chciałbyś uzyskać poradę dotyczącą procesu rezygnacji z kształcenia, skontaktuj się z pracownikami Centrum Obsługi Doktorantów.

Podziel się