Główne zadania

Uniwersytet Medyczny w Łodzi realizuje projekt w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r. w ramach programu Ster pt.Internationalization empowerment of Doctoral School at Medical University of Lodz (InterEmpowereD)" finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.
 
Głównym celem projektu jest systemowe wsparcie umiędzynarodowienia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 
Głównym celem Programu jest:
systemowe wsparcie internacjonalizacji szkół doktorskich.
 
szczegółowe cele to:
1. podniesienie jakości kształcenia w szkołach doktorskich oraz jakości badań prowadzonych przez doktorantów poprzez wykorzystanie międzynarodowych doświadczeń w tym zakresie;
2. zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów;
3. rozwijanie działań internacjonalizacyjnych „w domu”;
4. wspieranie długofalowej współpracy międzynarodowej szkół doktorskich;
5. pozyskiwanie zagranicznych doktorantów i promotorów z zagranicy;
6. wsparcie stypendialne dla doktorantów realizujących projekty doktoranckie we współpracy międzynarodowej i dążących do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu;
 
Zadania projektu „Internationalisation empowerment of Doctoral School at Medical University of Lodz (InterEmpowereD)” w programie STER są następujące:
 
Zadanie 1 Działania związane z pozyskiwaniem zagranicznych doktorantów
Zadanie 2 Wypłata stypendiów NAWA dla najlepszych zagranicznych i polskich doktorantów realizujących projekty doktoranckie we współpracy międzynarodowej i dążących do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu – wypłata po zatwierdzeniu indywidualnego planu badawczego
Zadanie 3 Wsparcie mobilności zagranicznej – wsparcie mobilności zagranicznej najlepszych doktorantów z Polski i zagranicy, kształcących się w szkole doktorskiej
Zadanie 4 Internacjonalizacja w domu działania rozwojowe związane z internacjonalizacją „w domu”
Zadanie 5 Rozwijanie współpracy pomiędzy siecią szkół doktorskich – działania związane z rozwojem współpracy międzynarodowej szkół doktorskich
Zadanie 6 Zarządzanie Projektem – działania związane z zarządzaniem treścią Projektu

Director of the International Doctoral School
prof. Anna Woźniacka

International Doctoral Programme Manager
prof. Lucyna Woźniak

International Doctoral School Manager
mgr Aleksandra Czekalska
aleksandra.czekalska@umed.lodz.pl

Project Manager
mgr Ewelina Łojewska                                                ewelina.lojewska@umed.lodz.pl
International Projects Department

Podziel się