Doktoraty wdrożeniowe

Doktorat wdrożeniowy to zupełnie nowe podejście do kształcenia na poziomie studiów doktoranckich. Zakłada jednoczesną pracę doktoranta w przedsiębiorstwie i odpowiedniej jednostce naukowej (uczelnia, instytut badawczy) pod nadzorem dwóch opiekunów merytorycznych – z ramienia przedsiębiorcy i jednostki naukowej.

To ogromna szansa dla rozwoju współpracy między nauką a biznesem, korzystna dla obu stron. Młody naukowiec zyskuje nowe zasoby wiedzy w wymiarze praktycznym, uczy się jak można efektywnie wykorzystać wiedzę i wyniki prac badawczych w praktyce biznesowej. Nie bez znaczenia są oczywiście etat oraz dodatkowe – poza stypendium ministerialnym – wynagrodzenie. Doktoraty wdrożeniowe to również szansa dla przedsiębiorców na to, by zatrudnić zdolnego specjalistę, który poświęci kilka lat na pracę i badania naukowe skupione na celach, jakie chce osiągnąć dana firma.

Uczelnia od lat wspiera fuzje nauki z biznesem, starając się zapewnić swoim badaczom jak najlepsze warunki i jak najszersze środki.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi realizuje aktualnie 4 doktoraty wdrożeniowe w dyscyplinie nauk farmaceutycznych.

Podziel się