Samorząd Doktorantów

Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi:

Strona internetowa: www.doktoranci.umed.lodz.pl
E-mail: rsd.umed@gmail.com
Fanpage fb: https://web.facebook.com/doktoranci.umed/

 

RADA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW

Przewodniczący RSD:
mgr inż. Łukasz Duda
lukasz.duda@umed.lodz.pl
tel.: 693 478 943

I Wiceprzewodniczący RSD:
mgr inż. Karol Kłosiński

II Wiceprzewodniczący i Sekretarz RSD:
lek. dent. Adam Wawrzynkiewicz

III Wiceprzewodnicząca i Skarbnik RSD:
mgr Katarzyna Janczak

Przedstawiciel RSD do Senatu:
mgr Igor Sokołowski

 

KOMISJA REWIZYJNA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – mgr Żaneta Kałuzińska
Członek Komisji Rewizyjnej – mgr Damian Kołat
Członkini Komisji Rewizyjnej – mgr Klaudia Waszczykowska

KOMISJA WYBORCZA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW:
Przewodnicząca Komisji Wyborczej – mgr Aleksandra Juszczak
Członkini Komisji Wyborczej – wakat
Członek Komisji Wyborczej – lek. Wiktor Krampikowski

KOLEGIUM STAROSTÓW:
I rok Szkoły Doktorskiej: lek. wet. Piotr Kamola
II rok Szkoły Doktorskiej: lek. dent. Adam Wawrzynkiewicz
III rok Szkoły Doktorskiej: mgr inż. Łukasz Duda
IV rok + przedłużenia studiów doktoranckich: lek. Kamil Paszowski

PRZEDSTAWICIELE W RADACH NAUKOWYCH:
Rada Naukowa Uniwersytetu – mgr inż. Karol Kłosiński
Rada Nauk Farmaceutycznych – mgr inż. Karolina Boguszewska
Rada Nauk Medycznych – mgr inż. Łukasz Duda
Rada Nauk o Zdrowiu – mgr Katarzyna Janczak

Podziel się