Nabór 2019/2020

Uchwała nr 272/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
w sprawie programu kształcenia w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

UWAGA !!!
Zapisy na zajęcia odbywać się będą w nieprzekraczalnym terminie:
od 23.10.2019 r. (od godz. 00:00) do 25.10.2019 r. (do godz. 23:59)

Zapisy odbywają się elektronicznie na stronie: https://zapisy.umed.lodz.pl/

Do zalogowania potrzebne są dane dostępowe do konta Wirtualnej Uczelni.

W przypadku kilku grup w danym przedmiocie doktorant zobowiązany jest do zapisania się wyłącznie do jednej grupy.

W sytuacji gdy doktorant zapisze się do więcej niż jednej grupy w ramach jednego przedmiotu, Centrum Obsługi Doktorantów dokona usunięcia jednego z zapisów.

I rok

 

Podziel się