Warsztaty dla studentów

Centrum Edukacji Medycznej zaprasza wszystkich studentów naszej uczelni do udziału w cyklu warsztatów, w czasie których zaproszeni eksperci z całego świata poruszą problemy zdrowia z perspektywy globalnej oraz rozwoju zawodowego i osobistego studentów.

Spotkania będą prowadzone online na platformie MS Teams w języku angielskim. W razie potrzeby nasz zespół udzieli Państwu wsparcia językowego.

Informacje dotyczące cyklu warsztatów: https://sway.office.com/spLfqf9fF2biY0hy?ref=Link

Najbliższy warsztat: https://sway.office.com/YmBqurCVvVSfTAkX?ref=Link

Rejestracja: https://forms.office.com/r/yWxH4swCwh

LISTA WARSZTATÓW:

Sustainability, health and evidence-based decision making
Prof. Kristin Heggen, University of Oslo

Trzy edycje:
5 maja 17:00-20:00
11 maja 17:00-20:00
19 maja 17:00-20:00

Już niedługo:
How understanding physiology supports clinical reasoning (COVID-19 cases)
Prof. Andrea Olschewski, Medical University of Graz

How to develop effective, self-directed learning skills
Prof. Stephanie Marshall, Queen Mary University of London

Interprofessional practice for integrated, patient-centred care
Prof. Lilian M. Azzopardi, University of Malta

Antidiscrimination strategies in healthcare
Prof. Petra Verdonk, Amsterdam University Medical Center

Research skills for medical students
Prof. Jennifer Cleland, The Lee Kong Chian School of Medicine Singapore

How to be an effective change leader during education and practice
Prof. Liudvika Leišytė, TU Dortmund University

The biosocial compexities of women’s health
Peggy Magguire, Director of European Institute of Women’s Health

Wizyty ekspertów z zagranicy – panele edukacyjne dla studentów objętych wsparciem w projekcie „Operacja – Integracja!” Zintegrowany program Uniwersytetu Medycznego w Łodzi POWR.03.05.00-00-Z65/17 współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Podziel się
Opublikowano: 6 maja 2021