Pierwsza Publiczna Sesja Sprawozdawcza Doktorantów I roku Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej

Szanowni Państwo,

W dniu  05 czerwca 2020 roku o godz. 9,00 poprzez platformę BigBlueButton odbyła się pierwsza Publiczna Sesja Sprawozdawcza Doktorantów I roku Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej prowadzonej w dyscyplinach nauk medycznych, nauk farmaceutycznych i nauk o zdrowiu.

Sesję otworzyła Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak oraz Dyrektor Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej prof. dr hab. n. med. Anna Woźniacka.

 W sesji uczestniczyli doktoranci, promotorzy, jak również przedstawiciele Uczelni oraz wszyscy zainteresowani wystąpieniem.

Spotkanie uświetnił wykład pt. „Medical education around the world – my journey through different countries and cultures” Profesora Trevora Gibbsa – Prezydenta AMEE- International Assosication for Medical Eduaction, konsultanta Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z zakresu Edukacji Medycznej, Podstawowej Opieki Medycznej i Zdrowia Młodzieży.

 Podczas seminarium  29  doktorantów przedstawiło w języku angielskim założenia i podstawy teoretyczne swoich prac doktorskich oraz wstępne wyniki badań, które w większości  były przedstawione w oparciu o prezentację multimedialną.

Doktoranci  zgodnie z regulaminem Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej oceniani byli przez komisję, w skład której wchodzili promotor lub promotorzy doktoranta oraz Dyrektor Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej prof. dr hab. n. med. Anna Woźniacka.

Poziom merytoryczny przedstawionych prac był bardzo wysoki.

Prezentowane tematyki wystąpień doktorantów.

Nagranie z  Publicznej Sesji Sprawozdawczej znajdziecie państwo w poniższym linku. Zachęcamy do obejrzenia

 

Podziel się
Opublikowano: 18 czerwca 2020