EIT Health Ageing PhD School

Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest jedyną szkołą medyczną w Polsce należącą do Europejskiej Wspólnoty Wiedzy i Innowacji EIT Health o statusie Partnera Wiodącego oraz posiadającą trzygwiazdkową Stronę Referencyjną Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia się. Jako wiodący ośrodek naukowy w Polsce, oferujemy unikalny ekosystem integrujący naukowców, klinicystów, nauczycieli i studentów oraz doskonałą bazę w postaci szpitali klinicznych i nowoczesnego Centrum Kliniczno-Dydaktycznego. 

EIT Health Aging PhD School (Aging@EITHealth) to ogólnoeuropejski program doktorancki zrzeszający partnerów akademickich i pozaakademickich EIT Health w celu przeszkolenia nowej generacji doktorantów w dziedzinie biologii komórki, biomedycyny, neurobiologii, epidemiologii i gerontologii, z solidne kompetencje w zakresie innowacji i przedsiębiorczości.

Konsorcjum obejmuje akredytowane programy doktoranckie na dziewięciu uniwersytetach w całej Europie (m.in. University of Coimbra, University of Lisbon, Imperial College London, Trinity College Dublin), posiadające solidne i uznane na arenie międzynarodowej kompetencje naukowe w obszarach badawczych oraz potwierdzone kompetencje w zakresie wysokiej jakości szkoleń doktoranckich. Aby zakwalifikować się do udziału w programie, studenci muszą być zarejestrowani w szkole doktorskiej na jednym z uniwersytetów partnerskich i spełniać jego wymagania akademickie.

Co zapewnia doskonałość naukową szkoły doktorskiej Aging@EITHealth?

 • Wysokiej jakości kursy z zakresu innowacji i przedsiębiorczości;
 • Kontakt z siecią EIT Health, w tym z uczelnianymi inkubatorami przedsiębiorczości;
 • Program międzynarodowej mobilności i wspólnego nadzoru promotorskiego nad pracą doktorską ze strony uniwersytetów, szpitali i przedsiębiorstw;
 • Dostęp do zasobów big data pochodzących m.in. z wczesnej diagnozy, spersonalizowanego zdrowia, starzenia się populacji, bioobrazowania, genetyki, epigenetyki, profilowania społecznego, systemów opieki zdrowotnej i optymalizacji zasobów;
 • Szkolenie z zakresu innowacji, przedsiębiorczości i umiejętności biznesowych;
 • W ramach programu studenci otrzymują 30 ECTS, w tym 15 ECTS w ramach działań innowacyjnych i przedsiębiorczych oraz staż szkoleniowy oraz 15 ECTS w zakresie mobilności międzynarodowej na uczelni partnerskiej.

Co oferujemy studentom?

 • Stypendia wspierające program mobilności;
 • Dyplom doktora jednego z uniwersytetów biorących udział w programie;
 • Program studiów doktoranckich, który uzyskał certyfikat Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii za doskonałość kształcenia naukowego oraz szkolenia w zakresie innowacji i przedsiębiorczości (znak EIT);
 • Dostęp do sieci EIT Health, najlepszej w Europie sieci partnerów akademickich i pozaakademickich w sektorze opieki zdrowotnej;
 • Po ukończeniu studiów dostęp do sieci Alumnów EIT Health zrzeszającej absolwentów.

Podziel się