Nauki farmaceutyczne

Międzynarodowa Szkoła Doktorska prowadzi studia w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne zgodnie z dziedziną i dyscypliną, w której Uniwersytet Medyczny w Łodzi posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego.

Tematyka prac doktorskich realizowanych na Wydziale Farmaceutycznym obejmuje wielokierunkowe zagadnienia związane z szeroko rozumianą farmacją w tym między innymi dotyczące projektowania i syntetyzowania nowych substancji oraz badania ich aktywności biologicznej, analizy leków, w tym badania ich trwałości i przemian, oceny biodostępności produktów farmaceutycznych z uwzględnieniem badań farmakokinetycznych, oraz działań niepożądanych. Ponadto, realizowane są badania z zakresu farmakologii, toksykologii, nauk o żywności, biotechnologii, biochemii, biologii molekularnej. Prace doktorskie dotyczą także badań produktów pochodzenia roślinnego, w tym identyfikacji i analizy substancji czynnych oraz oceny ich aktywności biologicznej.

Absolwenci Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie nauki farmaceutyczne posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną na poziomie zaawansowanym dotyczącą metod (badania in vivo i in vitro, modele farmakologiczne, badania receptorowe, metodologia badań ADME) i technik analitycznych (techniki chromatograficzne, spektroskopowe, spektrometryczne i techniki biologii molekularnej) stosowanych zarówno w laboratoriach naukowych, jak i przemyśle farmaceutycznym. Potrafią zaplanować i prowadzić prace eksperymentalne, formułować hipotezy badawcze oraz analizować wyniki badań, od etapu projektowania związków chemicznych wykazujących aktywność biologiczną z uwzględnieniem mechanizmu oczekiwanego działania po badania nad lekiem, jego analizą, formulacją oraz losami w organizmie.

Studenci zdobywają umiejętność korzystania z literatury światowej, projektowania i realizacji badań, opracowania wyników, współpracy w grupach badawczych realizujących projekty związane z naukami farmaceutycznymi oraz przygotowywania publikacji. Absolwenci mają szeroką wiedzę oraz kompetencje nauczyciela akademickiego w dyscyplinie nauki farmaceutyczne. Ponadto, są przygotowani do kontynuowania pracy naukowej, mogą być uznanymi pracownikami przemysłu farmaceutycznego, laboratoriów kontroli jakości leków oraz laboratoriów badawczo-rozwojowych.

Rada Nauk Farmaceutycznych – http://farmacja.umed.pl/rada-wydzialu/

Podziel się