Możliwość składania propozycji zajęć seminaryjnych dla doktorantów Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2021/2022

Informujemy o możliwości składania propozycji zajęć seminaryjnych dla doktorantów Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2021/2022
Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

1. Imię i nazwisko osoby koordynującej seminaria
2. Wydział, nazwę jednostki uczelni prowadzącą seminarium oraz imię i nazwisko jej kierownika.
3. Dane kontaktowe dla doktorantów (adres i telefon).
4. Temat seminarium, datę, godzinę, miejsce i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia.
5. Do zgłoszenia należy dołączyć sylabus w języku angielskim.
6. Zajęcia muszą być prowadzone w języku angielskim.
7. Każdy przedmiot powinien zostać zaplanowany jako 5 godzinne seminarium.
Z pośród nadesłanych zgłoszeń doktorantom zostanie zaproponowane 5 tematów zajęć.
Przypominamy, że zajęcia seminaryjne dla doktorantów mogą prowadzić osoby posiadające minimum stopień doktora.

Termin zgłaszania ofert do 30.09.2021r.

Podziel się
Opublikowano: 3 września 2021