Kontakt

Szkołą kieruje prof. dr hab. n. med. Anna Woźniacka – Dyrektor Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej

CENTRUM OBSŁUGI DOKTORANTÓW
Przyjmuje w poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 8.00 – 15.00
W czwartek nie przyjmuje interesantów.

 

mgr Aleksandra Czekalska – Kierownik Centrum Obsługi Doktorantów
e-mail: aleksandra.czekalska@umed.lodz.pl
tel. 42 2725079
mob. 785 911 521 (w godzinach pracy sekretariatu Studium)

mgr Joanna Wojewódzka-Ciołek
samodzielny referent ds. obsługi doktorantów,
email: joanna.wojewodzka-ciolek@umed.lodz.pl
tel. 42 2725082

Jakub Jeziorski
samodzielny referent ds. obsługi doktorantów,
email: jakub.jeziorski@umed.lodz.pl
tel. 42 2725081

Anna Świderska
samodzielny referent ds. obsługi doktorantów,
email: anna.swiderska@umed.lodz.pl
tel. 42 2725080

 

Podziel się