Komunikat Rektora w sprawie rejestracji w systemie Polskiej Bibliografii Naukowej

REJESTRACJA INDYWIDUALNEGO KONTA W SYSTEMIE POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ (PBN) ORAZ JEGO POWIĄZANIA Z KONTEM SYSTEMU ORCID i ZE ZINTEGROWANYM SYSTEMEM INFORMACJI O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE POL-ON

Szanowni Państwo,

W celu prawidłowego sprawozdawania osiągnięć w przyszłej ewaluacji,  zobowiązuję nauczycieli akademickich prowadzących działalność naukową, doktorantów oraz słuchaczy Szkoły Doktorskiej do:

  1. Założenia własnego konta w systemie Polskiej Bibliografii Naukowej.
  2. Podłączenia konta w PBN z kontem w systemie ORCID (założonym według kryterium widoczności jako profil publiczny).
  3. Powiązania konta PBN i ORCID z rekordem osoby w systemie POL-on.

Wszystkie osoby z wyżej wymienionych grup mają obowiązek przesłania informacji o zakończonym procesie autentykacji indywidualnego konta w Systemie Polskiej Bibliografii Naukowej oraz jego powiązania z kontem Systemu ORCID i ze Zintegrowanym Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on w terminie do 6 grudnia 2019 r. do Sekcji ds. POL-on na adres e-mail: polon@umed.lodz.pl.

Rektor
Prof. dr hab. Radzisław Kordek

INSTRUKCJA PBN.pdf

 

Podziel się
Opublikowano: 20 listopada 2019