Międzynarodowa Szkoła Doktorska

Kształcenie w Szkole Doktorskiej to wyjątkowa możliwość rozwoju naukowego, nie tylko w zakresie czysto teoretycznym związanym z realizacją pracy doktorskiej, ale także na polu interdyscyplinarnych badań naukowych, pozwalających wkroczyć na wyższy poziom ścieżki zawodowej. Nasza uczelnia zapewnia doskonałe warunki dla ambitnych młodych naukowców do swobodnej realizacji Indywidualnego Planu Badawczego.

prof. dr hab. n. med. Anna Woźniacka
Dyrektor Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej

Poznaj
Uniwersytet
Medyczny
w Łodzi

Baza kliniczno-dydaktyczna

Nowoczesny kampus dla studentów,
pacjentów, naukowców

Skonsolidowana baza kliniczna –
3 potężne ośrodki

Wysokospecjalistyczna opieka medyczna

Uczelnia międzynarodowa

900 studentów na studiach anglojęzycznych

37 aktualnie realizowanych
międzynarodowych projektów

Partner Główny w europejskim
konsorcjum EIT Health

B+R

Interdyscyplinarne badania

Dostęp do nowoczesnych przestrzeni laboratoryjnych

Dynamizacja współpracy nauki z biznesem

Programy i konkursy dla doktorantów

Wejdź do świata nauki

Nasze aktualności
28 lipca 2022

Ogłoszenie konkursu w sprawie dofinansowania zagranicznych wyjazdów naukowych Nawa Ster

Kierownik projektu pt. „Internationalisation Empowerment of Doctoral School at Medical University of Łódź (InterEmpowereD) prof. Anna Woźniacka ogłasza konkurs na dofinansowanie zagranicznych wyjazdów naukowych,…
+ czytaj więcej
28 lipca 2022

Ogłoszenie konkursu w sprawie stypendiów Nawa Ster

Kierownik projektu pt. „Internationalisation Empowerment of Doctoral School at Medical University of Łódź (InterEmpowereD) prof. Anna Woźniacka ogłasza konkurs na stypendia finansowane ze środków Nawa…
+ czytaj więcej
27 lipca 2022

Konkurs o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim 2022

Szanowni Państwo, Departament Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu XXIII edycji Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy…
+ czytaj więcej
27 lipca 2022

Eksperckie Czwartki

Koleżanki i Koledzy, Doktorantki i Doktoranci, W ramach projektu eDoktorant 3.0 współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki przygotowaliśmy szereg ciekawych propozycji. Jedną z nich…
+ czytaj więcej
25 lipca 2022

Rekrutacja do udziału w projekcie „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta 2.0”

Krajowa Reprezentacja Doktorantów zaprasza do wzięcia udziału w procesie rekrutacji do projektu „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta 2.0” organizowanego przez Krajową Reprezentację Doktorantów ze środków Ministerstwa…
+ czytaj więcej
4 lipca 2022

Rekrutacja do międzynarodowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – list Rektora

Uniwersytet Medyczny w Łodzi ogłasza nabór do Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2022/2023 Kształcenie w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej: trwa 8 semestrów i kończy się złożeniem…
+ czytaj więcej