Komunikat

Szanowni Kierownicy, Promotorzy oraz Doktoranci

W związku z Zarządzeniem nr 22/2020 z dnia 11 marca 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2020 z dnia 10 marca 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz na podstawie zarządzenia nr 61/2014 z dnia 23 września 2014 w sprawie Instrukcji przechowywania i  wydawania kluczy do pomieszczeń i obiektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uprzejmie przypominam, że doktoranci w celu prowadzenia działalności naukowej i badawczej chcący korzystać z laboratoriów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a nie wskazani przez kierownika jednostki w wykazie osób uprawnionych do pobierania kluczy, mogą przebywać w laboratoriach wyłącznie pod opieką promotora lub promotora pomocniczego, zaś osoby uprawnione za zgodą opiekuna naukowego lub promotora.

Doktoranci korzystający z wyżej wymienionych pomieszczeń  w celu realizacji pracy naukowej lub badawczej  zobowiązani są do zachowania wszystkich środków ostrożności ograniczających do minimum ryzyko zarażenia się COVID- 19.

Podziel się
Opublikowano: 14 kwietnia 2020